Print as PDF
 

Personality

Vaikka Anders on ystävällinen ja helposti lähestyttävä, hän saattaa olla myös aika itsepäinen ja päättäväinen, mikä toisinaan on ristiriidassa hänen melko rauhallisen käyttäytymisensä kanssa. Anders suvaitsee luonnostaan suhteellisen hyvin ihmisiä, jotka nuhteista huolimatta toistavat virheensä. Siksi hän nauttii usein suurta luottamusta, joka on tarpeen tietyissä tietoihin ja ohjeisiin liittyvissä yhteyksissä. Hän on melko ennustettava myönteisessä mielessä. Muut tuntevat olonsa turvalliseksi, koska he tietävät useimmiten, miten hän reagoi ja mitä häneltä voi odottaa. Hän antaa tavallisesti nopeasti tuen heikoille, ja hän saattaa myös helposti sitoutua tunneperäisesti muiden tilanteisiin ja ongelmiin. Vaikka Anders haluaa kuulua tiimiin, hän tarvitsee myös jonkin verran riippumattomuutta. Hän on erinomainen tiimityöntekijä, joka vaikuttaa usein myönteisesti muihin. Hänellä saattaa olla laaja tuttavapiiri, mutta hän tekee todennäköisesti selvän eron ystävien ja tuttavien välillä.

Drivers

Halu tarjota ja pyytää vilpittömyyttä. Jäsennetty ja turvallinen pitkäaikainen ympäristö. Omalle tiimille annettava tuki ja palvelu. Mahdollisuus puhua vapaasti. Muiden kuunteleminen, tuen, neuvojen ja ratkaisuehdotusten antaminen.

Special valuable qualities

Neuvova, neuvotteleva ja koordinoiva. Toteuttaa testattuja ja hyväksyttyjä työmalleja. Säteilee ja luo optimismia ja sopusointua. Viihdyttää muita ja sitouttaa heidät. On harkitseva ja varovainen.

Way of communicating/objecting

On vastaanottavainen ja kohtelias. Laskee mukaan muut. Ilmaisee itseään tunneperäisesti. Odottaa kohteliaasti, vaikka haluaa puhua itse.

Way of working/leading

Innostava. Tiedottava. Johtava. Rauhoittava.

Needs/should think of

Ennalta analysoidut tosiseikat ja tehtävät ovat tarpeen. On esiteltävä vaikutusvaltaisille ihmisille. Aineelliset palkkiot ovat tarpeen. On henkilö, jonka pitäisi harkita esitystensä tarkkuuden parantamista.

Seeks/wishes

Demokraattiset yhteistyömuodot. Vapaus ja mahdollisuus puhua ja saada tunnustusta. Kiitos osana palkkiota. Arvostus.

Avoids/dislikes

Välttelee harvoin ihmisiä heidän luonteensa vuoksi, mutta saattaa joskus suhtautua epäröiden liian hiljaisiin ihmisiin. Tulla torjutuksi ihmisenä ja/tai pätevyytensä vuoksi. Tiukat aikataulut. Rakenteen puute.

Possible limitations

Saattaa asettaa seurallisuuden tosiseikkojen edelle. Saattaa liioitella vallitsevan olotilan tärkeysjärjestystä. Saattaa olla tunneperäinen päätelmissään. Saattaa pitää asioiden tärkeysjärjestykseen asettamista vaikeana työssä.

Descriptive words

Riippumaton. Luotettava. Rento. Voimakastahtoinen. Täsmällinen. Hyväntahtoinen. Ystävällinen. Hienotunteinen. Aito. Kunnianhimoinen.