Skriv ut som PDF
 

Personlighet

Anders är förtroendeingivande samt ger ett positivt och seriöst intryck med sin värme och sitt tillmötesgående. Han undviker helst konfliktsituationer. Skulle en situationen uppkomma, viker sig Anders förmodligen för mer auktoritära personer, men utan att för den skull ändra åsikt. Trots att Anders är vänlig och tillmötesgående kan han också vara envis och bestämd, vilket kan gå stick i stäv med hans ganska lugna sätt i övrigt. Han är tämligen förutsägbar i positiv mening, vilket gör att andra människor kan känna sig trygga då de vet vad de kan förvänta sig av honom. Han är behaglig och utåtriktad, och har ett äkta intresse för människor. Han friar hellre än fäller. I en situation där reprimand skulle kunna vara ett alternativ, skulle Anders förmodligen välja att ge personen ifråga en ny chans. Han kan ha en stor bekantskapskrets, men sätter förmodligen en tydlig gräns mellan vänner och bekanta.

Motiveras av

Utredningar av relationsproblem och service till andra. Har ärlighet och hederlighet som ledstjärnor. Medverkan till spridande av avspändhet och trivsel. Stöd och service till den egna gruppen. Fungera som ett noggrant och tryggt stöd.

Speciella egenskaper

Har en seriös framtoning. Skapar entusiasm. Är mycket lyhörd. Uttrycker sig kärnfullt och medryckande. Välordnad och lätt att få kontakt med.

Kommunikationsstil

Frågar vem och varför. Marknadsför och lyssnar. Främjar diskussioner. Förstorar inte information.

Arbetsstil

Entusiasmerande. Lugnande. Personlig. Koordinerande.

Behov av/Bör tänka på

Bör tänka på att koppla sina ansträngningar till gruppens förutsättningar. Behov av extra förmåner. Behov av materiella belöningsmodeller. Föredrar eget specialområde.

Söker/önskar

Seriositet. Självständighet. Beprövad erfarenhet. Identifiering med verksamheten.

Motiveras inte av

Brist på organisation. Undviker sällan människor men kan ibland vara tveksam inför alltför tysta personer. Otrygga arbetsförhållanden. Otydliga och/eller ogenomtänkta förutsättningar.

Eventuella begränsningar

Kan avvakta direktiv och godkännande innan han själv agerar. Kan prioritera medmänsklighet framför fakta. Kan njuta av framgång alltför länge så att utvecklingen stannar av. Besväras förmodligen av tidsfrister.

Beskrivande ord

Utåtriktad. Vänlig. Försynt. Ledig. Inflytelserik. Ärlig. Pålitlig. Viljestark. Envis. Grundlig.